راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1393/11/18 | 

  ضوابط و راهنمای نگارش مقالات
 این مجله با هدف چاپ و انتشار مقالات پژوهشی در زمینه درمان‌های طبی و اعمال جراحشی نوین برای مشکلات ارولوژیک، مراقبت­های لازم قبل و بعد از اعمال جراحی و نیز جنبه‌های اقتصادی اجتماعی این مشکلات، منتشر می‌گردد.

  انواع مقالات مورد پذیرش در این نشریه شامل:

 1. مقالات اصیل (Original Article): که در اولویت چاپ در مجله می‌باشد و شامل ۳۰۰۰ کلمه و حداکثر ۵ تصویر/جدول می­باشد. در مقاله اصلی بایستی حداکثر به ۳۰ منبع ارجاع داده شود.
 2. مقالات مروری (Review Article): در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که شامل حداکثر ۴۰۰۰ کلمه است. حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده می­شود که در این بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت­های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد .
 3. گزارش‌های موردی (case reports): مورد گزارش شده از موارد نادری باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی بیماری حاصل نماید و حداکثر بایستی به ۱۰ منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر ۸۰۰ کلمه و ۲ تصویر می­باشند.
 4. گزارش‌های کوتاه (short communication):  این مواد ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته ­های مطالعه اندک است. این مقالات در حداکثر ۱۵۰۰ کلمه تنظیم‌شده‌اند و حداکثر به ۱۵ منبع ارجاع داده می ­شود.


  راهنمای نویسندگان
  اصول کلی جهت نگارش مقاله

 1. رعایت موارد مندرج در راهنمای تدوین مقالات، در متن ارائه شده الزامی است.
 2. همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر است.
 3. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ‌شده و یا برای انتشار پذیرش گرفته باشد البته در مواردی که چکیده یا پوستر مقاله در یک همایش علمی ارائه شده باشد، پذیرش نسخه کامل مقاله در این مجله بلامانع است. در این موارد نویسنده بایستی مراتب را با ذکر مشخصات کامل کنفرانس (فراهمایی یا اجلاس) به همراه تصویر خلاصه مقاله یا پوستر به سردبیر نشریه اعلام نماید.
 4. در انجام پژوهش ، اصول بیانیه هلسینکی (۲۰۰۸) و ضوابط اخلاق پزشکی بایستی رعایت گردد. بیماران بایستی آگاهانه در مطالعه شرکت کرده و رضایت‌نامه از آنان اخذ شده باشد. حفظ اسرار بیماران امری ضروری است. اطلاعات مرتبط با هویت بیماران نباید در متن و تصاویر مربوطه منعکس شود.
 5. نویسندگان مقالات مسئول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ شده از مقاله خود در مجله خواهند بود.
 6. مقالات به آدرس الکترونیک مجله ارسال گردد.
 7. با توجه به بند ۷ ماده ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی تمامی مطالعات کارازمایی بالینی در صورتی در نشریه قابل چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانیwww.irct.ir  ثبت شده باشد.
 8. مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی می‌گردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می‌شوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد. نویسنده به مدت حداکثر ۲ هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجدداً جهت داوری فرستاده شود.
 9. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور می‌باشد.
 10. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.
 
  متن مقاله بایستی شامل قسمت­های زیر باشد:

صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله: که بایستی به هردو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود.عنوان باید در عین اختصار، گویا باشد. از بکار بردن کلمات اختصاری در عنوان خودداری گردد. در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.
صفحه دوم یا صفحه چکیده: این صفحه شامل چکیده مقاله و کلمات کلیدی است که ۳ - ۷ واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث پزشکی( Mesh ) توصیه می‌گردد. چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.
  - چکیده مقالات پژوهشی و گزارش‌های کوتاه به تفکیک شامل ۴ قسمت زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری است.
  - چکیده مقالات مروری بایستی حداکثر ۳۰۰ کلمه باشد و شامل ۳ قسمت است: زمینه و هدف، منابع داده‌ها، نتیجه‌گیری.
 
صفحات متن
در نگارش و صفحه‌آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:
 • آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود
 • متن مقاله با فاصله خطوط Single در نرم افزارMicrosoft word   تایپ شود به طوریکه ۵/۲ سانتی متر از دو طرف کاغذ فاصله داشته باشد .
 • شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.
 • تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر ۱۰ مقاله و جدول، قابل پذیرش است.
 • جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول ۱. » «شکل ۱.»
 • مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
 • هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جایگذاری گردد.
 • توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نویسنده شود. تضویحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.
 • هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi  برای نشریه ارسال گردد.
 • جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 • هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 • هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 • در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.
 • در متن مقاله بهتر است از نام ‍ژنریک داروها استفاده شود و در اولین بار استفاده از نام دارو بایستی نام شرکت سازنده و شهر و کشور تولیدکننده، داخل پرانتز ذکر شود.
 
 
  + نحوه تنظیم متن مقاله پژوهشی
  صفحات متن مقاله پژوهشی شامل قسمتهای زیر است:.
-         مقدمه: در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد.
 • مواد و روش ها: نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها ، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده ( اعم از روش مصرف، کارخانه سازنده و ..) و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، به طور کامل شرح داده شوند.
 • یافته ها: متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید.درصورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود.
 • بحث: در ابتدا نتیجه حاصله از مطالعه به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه می گردد. در پایان در حد یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • حمایت مالی
 • ملاحظات اخلاقی
 • تضاد منافع
 • سپاسگزاری: از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحۀ مجزا آورده شود.درصورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد باید شمارۀ ثبت IRCT ذکر شود و نیز در پژوهش های مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تأییدیۀ کمیتۀ اخلاق بایستی ارسال گردد.
 • فهرست منابع: فرمت ونکوور، در متن کروشه، نام مجلات خلاصه ذکر شود. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.
 
  + نحوه تنظیم متن مقالات مروری
  این مقالات با هدف ارائه آخرین یافته ­های علمی درباره یک موضوع خاص می­باشد و نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر و دارای مقاله می­باشد.این مقالات از همان ساختار اصلی گزارشات تحقیقی پیروی می­ کنند و بایستی روش­ های به کار برده شده برای استخراج مطالب و ترکیب داده­ها و اطلاعات، بیان گردند.
 
  + نحوه تنظیم متن مقالات گزارش مورد
  این مقاله شامل موارد زیر است:
 •  مقدمه: باید شامل یک بررسی متون کوتاه باشد.
 • معرفی بیمار: بایستی تمامی جزئیات مربوط به مورد گزارش شده ارائه شود. موارد پزشکی، تاریخ های مربوطه، علائم و نشانه های بیماری، هرگونه آزمون مثبت در ارتباط با بیماری و شرح حال و اطلاعات دموگرافیک بیمار (بدون ذکر جزئیاتی که منجر به شناسایی هویت بیمار شود) و توصیف مداخلات مهم درمانی انجام شده بایستی لحاظ گردد.
 • بحث: شامل تشخیص افتراقی و بررسی موارد مشابه گزارش شده، علل منحصر به فرد بودن مورد، نکات آموزشی و .. می­باشد.
 • نتیجه ­گیری: باید به وضوح بیانگر نتیجه گیری اصلی گزارش مورد باشد به همراه ارائه یک توضیح روشن از اهمیت و ارتباط آنها، قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده، راهنمایی برای ادامه تحقیق خود و دیگران و در مجموع ارائه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.
 • سپاسگزاری: از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود.درصورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تاییدیه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.
 • فهرست منابع: فرمت ونکوور، در متن کروشه، نام مجلات خلاصه ذکر شود. برای مطالعه متن دقیق روش درج منابع را مطالعه کنید.
 
روش درج منابع (فقط به زبان انگلیسی)

 تنظیم منابع به روش ونکوور بوده و به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری می­گردند.
 • ارجاع به منابع غیر آنلاین قابل قبول نمی­باشد. 
 •  ارجاع به خلاصه مقالات و کتابچه کنگره ها قابل قبول نمی باشد. 
 •  منابع فارسی باید دارای خلاصه انگلیسی و نسخه آنلاین باشند.
 • درصورتیکه تعداد نویسندگان ۶ نفر یا کمتر باشد، نام همگی در منبع بایستی ذکر شود، اما در صورتیکه تعداد مولفین بیش از ۶ نفر باشد، نام سه نویسنده اول ذکر شده و بعد از آن از کلمه همکاران استفاده میشود.
 •  عنوان مجلات را میتوان براساس الگوی اندکس مدیکوس خلاصه نمود.

  
الگوی مقاله مجلات (فقط به زبان انگلیسی قابل پذیرش است): 

نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان مقاله، نام مجله. سال انتشار ; دوره انتشار (شماره مجله): شماره صفحات.

  Cullen JJ, Eagon JC, Dozois EJ, Kelly KA. Treatment of acute postoperative ileus with octreotide. AM J Surg, ۱۹۹۳;۱۶۵(۲):۱۱۳-۲۰.

 الگوی کتاب: نام خانوادگی حرف اول نام مولف (ها)، عنوان کتاب . ویرایش، جلد ، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر، سال انتشار: شماره صفحات

  Fry DE. Multiple System Organ Failure. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc., ۱۹۹۲.p. ۱۰-۱۳.

 
 الگوی فصلی از کتاب: نام خانوادگی،حرف اول نام مولف(ها) ی بخش، عنوان بخش، نام خانوادگی، اول نام مولف (ها)ی کتاب، عنوان کتاب، ویرایش، جلد،نوبت چاپ، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.

  Zucker KA, Bailey RW. Diagnostic and therapeutic laparoscopy for the general surgeon. In: Polk HC Jr, Gardner B, Stone HH, eds. Basic Surgery. ۴th ed. St. Louis: Quality Medical Publishing, ۱۹۹۳. p ۹۵-۱۲۱.

هزینه چاپ

 .بابت چاپ مقاله هزینه‌ای از نویسندگان دریافت نمی‌شود


+حق تکثیر مطالب

مجله کلیه مطالب این مجله تحت حمایت قانونی Copyright بین المللی می‌باشد. هر گونه تغییر در مطالب، تکثیر، توزیع، نمایش و انتشارات مطالب مجله بدون کسب موافقت کتبی قبلی از دفتر مجله ممنوع می‌باشد. چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی موسسه‌ای انجام شده است، نام موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر گردد.

 

ارسال مقاله بصورت آنلاین  فایل ورد نمونه مقاله  فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقالات


دفعات مشاهده: 6634 بار   |   دفعات چاپ: 762 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات در ارولوژی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Research in Urology

Designed & Developed by : Yektaweb