مجله تحقیقات در ارولوژی- اخبار نشریه
راه‌اندازی سامانه برخط مجله تحقیقات ارولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/20 | 
AWT IMAGE

در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه علوم پزشکی همدان پایگاه جدید نشریه تحقیقات ارولوژی راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه تحقیقات ارولوژی، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است. 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات در ارولوژی:
http://urology.umsha.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب