مجله تحقیقات در ارولوژی- اهداف و زمینه‌ها
هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله تحقیقات در ارولوژی با هدف چاپ و انتشار مقالات پژوهشی در زمینه نوآوری ها و پیشرفت‌های اخیر در درمان طبی و جراحی مشکلات ارولوژیک طراحی شده است که بصورت دو فصل نامه منتشر میگردد. 
این مجله در زمینه‌های ذیل، علاقه‌مند دریافت مقالات شما، محققین گرامی ‌می‌باشد. 

 

حوزه ‌های تخصصی  مجلۀ  اورولوژی
 
اندویورولوژی Endourology
لاپاروسکوپی Laparoscopy
ارولوژی کودکان Pediatric Urology
ارولوژی زنان Urogynecology (Female urology)
سرطان اورولوژیک Urologic oncology
ارولوژی عصبی Neurourology
آندرولوژی Andrology
اورولوژی ترمیمی Reconstructive urology
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات در ارولوژی:
http://urology.umsha.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب