راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | 

  ضوابط و راهنمای نگارش مقالات

  این مجله با هدف چاپ و انتشار مقالات پژوهشی در زمینه درمانهای طبی و اعمال جراحی نوین برای مشکلات ارولوژیک، مراقبتهای لازم قبل و بعد از اعمال جراحی و نیز جنبه های اقتصادی اجتماعی این مشکلات، منتشر می گردد.

  انواع مقالات مورد پذیرش در این نشریه شامل:

  1- مقالات اصیل( Original Article ):که در اولویت چاپ در مجله می باشد و شامل 3000 کلمه و حداکثر 5 تصویر/جدول میباشد. در مقاله اصلی بایستی حداکثر به 30 منبع ارجاع داده شود.

  2- مقالات مروری ( Review Article ): در این نوع مقالات بایستی نویسنده احاطه کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که شامل حداکثر 4000 کلمه است. حداقل به 30 منبع ارجاع داده میشود که دراین بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد .

  3- گزارش های موردی ( case reports ): مورد گزارش شده از موارد نادری باشد که شناخت و نگاه تازه ای در زمینه علائم، روش های تشخیصی یا درمانی بیماری حاصل نماید و حداکثر بایستی به 10 منبع ارجاع داده شود و شامل حداکثر 800 کلمه و 2 تصویر میباشند.

  4- گزارش های کوتاه ( short communication ): این مواد ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند با این تفاوت که یافته های مطالعه اندک می باشد. این مقالات در حداکثر 1500 کلمه تنظیم شده اند و حداکثر به 15 منبع ارجاع داده می شود.

  راهنمای نویسندگان :

  اصول کلی جهت نگارش مقاله :

  1- رعایت موارد مندرج در راهنمای تدوین مقالات، در متن ارائه شده الزامی است.

  2- همراه مقاله اصلی بایستی یک نامه به امضای تمامی نویسندگان مقاله مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه حقوق نویسندگان به ناشر است.

  3- مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده و یا برای انتشار پذیرش گرفته باشد البته در مواردی که چکیده یا پوستر مقاله در یک همایش علمی ارائه شده باشد، پذیرش نسخه کامل مقاله در این مجله بلامانع است. دراین موارد نویسنده بایستی مراتب را با ذکر مشخصات کامل کنفرانس به همراه تصویر خلاصه مقاله یا پوستر به سردبیر نشریه اعلام نماید.

  4- در انجام پژوهش ، اصول بیانیه هلسینکسی (2008) و ضوابط اخلاق پزشکی بایستی رعایت گردد. بیماران بایستی آگاهانه در مطالعه شرکت کرده و رضایت نامه از آنان اخذ شده باشد. حفظ اسرار بیماران امری ضروری است. اطلاعات مرتبط با هویت بیماران نباید در متن و تصاویر مربوطه منعکس شود.

  5- نویسندگان مقالات مسئول نوشته ها و مدافع مطالب چاپ شده از مقاله خود در مجله خواهند بود.

  6- مقالات به آدرس الکترونیک مجله ارسال گردد.

  7- با توجه به بند 7 ماده 4 اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی تمامی مطالعات کارازمایی بالینی درصورتی در نشریه قابل چاپ می باشد که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران ( IRCT ) به نشانی www.irct.ir ثبت شده باشد.

  8- مقالات ارسالی درابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی می گردد و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری فرستاده می شود. داوران از میان مجرب ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب می شوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد. نویسنده به مدت حداکثر 2 هفته وقت خواهد داشت نسخه اصلاح شده را ارسال نماید که مجددا جهت داوری فرستاده شود.

  9- هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور می باشد.

  10- استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل ماخذ آزاد است.

 

 

  متن مقاله بایستی شامل قسمتهای زیر باشد:

  1- صفحه اول یا صفحه عنوان مقاله : که بایستی به هردو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود.عنوان باید در عین اختصار، گویا باشد. از بکار بردن کلمات اختصاری در عنوان خودداری گردد. در زیر عنوان بایستی نام کامل مولفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، بیمارستان، دانشکده ، دانشگاه و شهر محل اشتغال مولفین ذکر گردد. نویسنده مسئول( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.

  2- صفحه دوم یا صفحه چکیده : این صفحه شامل چکیده مقاله و کلمات کلیدی است که 3 - 7 واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث پزشکی( Mesh ) توصیه می گردد. چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.

  - چکیده مقالات پژوهشی و گزارشات کوتاه به تفکیک شامل 4 قسمت زمینه و هدف، مواد و روش ها،یافته ها،بحث و نتیجه گیری است.

  - چکیده مقالات مروری بایستی حداکثر 300 کلمه باشد و شامل 3 قسمت است : زمینه و هدف ، منابع داده ها ، نتیجه گیری.

  

  3- صفحات متن

  +در نگارش و صفحه آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:

  - آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود.

  - متن مقاله با فاصله خطوط single در نرم افزار( Microsoft word 2003 یا بالاتر) تایپ شود به طوریکه 5/2 سانتی متر از دو طرف کاغذ فاصله داشته باشد .

  - شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.

  - تعداد جداول ، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد

  - مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی تماما به زبان فارسی باشد .

  - هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در صفحه جداگانه ارسال شود .

  - توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی در صفحات مجزا ارسال گردد.

  - هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل 300dpi برای نشریه ارسال گردد.

  - جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند

  - هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.

  - هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.

  - در متن مقاله می توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود. البته در اولین بار کاربرد واژه اختصاری بایستی نام کامل آن در پرانتز بیان گردد.

  - در متن مقاله بهتر است از نام ‍ژنریک دارو ها استفاده شود و در اولین بار استفاده از نام دارو بایستی نام شرکت سازنده و شهر و کشور تولیدکننده، داخل پرانتز ذکر شود.

 

  + نحوه تنظیم متن مقاله پژوهشی

  صفحات متن مقاله پژوهشی شامل قسمتهای زیر است:.

  - مقدمه: در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد.

  - مواد و روش ها : نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها ، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده ( اعم از روش مصرف، کارخانه سازنده و ..) و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، به طور کامل شرح داده شوند.

  - یافته ها : متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید.درصورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود.

  - بحث : در ابتدا نتیجه حاصله از مطالعه به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه می گردد و در پایان در حد یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.

  + نحوه تنظیم متن مقالات مروری

  این مقالات با هدف ارائه آخرین یافته های علمی درباره یک موضوع خاص می باشد و نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر و دارای مقاله می باشد.این مقالات از همان ساختار اصلی گزارشات تحقیقی پیروی می کنند و بایستی روش های به کار برده شده برای استخراج مطالب و ترکیب داده ها و اطلاعات، بیان گردند.

  + نحوه تنظیم متن مقالات گزارش مورد

  این مقاله شامل موارد زیر است:

  الف) مقدمه: باید شامل یک بررسی متون کوتاه باشد.

  ب) معرفی بیمار: بایستی تمامی جزئیات مربوط به مورد گزارش شده ارائه شود. موارد پزشکی، تاریخ های مربوطه، علائم و نشانه ها ی بیماری، هرگونه آزمون مثبت در ارتباط با بیماری و شرح حال و اطلاعات دموگرافیک بیمار (بدون ذکر جزئیاتی که منجر به شناسایی هویت بیمار شود) و توصیف مداخلات مهم درمانی انجام شده بایستی لحاظ گردد.

  ج) بحث: شامل تشخیص افتراقی و بررسی موارد مشابه گزارش شده ، علل منحصر به فرد بودن مورد، نکات آموزشی و .. می باشد.

  د) نتیجه گیری: باید به وضوح بیانگر نتیجه گیری اصلی گزارش مورد باشد به همراه ارائه یک توضیح روشن از اهمیت و ارتباط آنها، قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده، راهنمایی برای ادامه تحقیق خود و دیگران و در مجموع ارائه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.

  4-تشکر و قدردانی: از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده اند در صفحه مجزا آورده شود.درصورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شماره ثبت IRCT باید ذکر شود و نیز در پژوهشهای مداخله ای بر انسان یا حیوانات، تاییدیه کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.

  5-فهرست منابع : در صفحات مجزا آورده می شود.

  تنظیم منابع به روش ونکوور بوده و به ترتیب اشاره در متن شماره گذاری می گردند. ارجاع به خلاصه مقالات و کتابچه کنگره ها قابل قبول نمی باشد. منابع فارسی باید به انگلیسی برگردانده شده ، علاوه بر قراردادن عنوان مقاله در کروشه بایستی در انتهای منبع عبارت [ Persian ] آورده شود. درصورتیکه تعداد نویسندگان 4 نفر یا کمتر باشد، نام همگی بایستی ذکر شود، اما در صورتیکه تعداد مولفین بیش از 4 نفر باشد، نام سه نویسنده اول ذکر شده و بعد از آن از کلمه همکاران استفاده میشود.عنوان مجات را میتوان براساس الگوی اندکس مدیکوس خلاصه نمود.

  - مقاله مجلات: نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده (گان). عنوان مقاله، نام مجله. سال انتشار ; دوره انتشار (شماره مجله): شماره صفحات.

  Cullen JJ, Eagon JC, Dozois EJ, Kelly KA. Treatment of acute postoperative ileus with octreotide. AM J Surg, 1993;165:113-120.

  - کتاب : نام خانوادگی حرف اول نام مولف (ها)، عنوان کتاب . ویرایش، جلد ، نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر، سال انتشار: شماره صفحات

  Fry DE. Multiple System Organ Failure. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc., 1992.p. 10-13.

 

  - فصلی از کتاب : نام خانوادگی،حرف اول نام مولف(ها) ی بخش، عنوان بخش، نام خانوادگی، اول نام مولف (ها)ی کتاب، عنوان کتاب، ویرایش، جلد،نوبت چاپ، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.

  Zucker KA, Bailey RW. Diagnostic and therapeutic laparoscopy for the general surgeon. In: Polk HC Jr, Gardner B, Stone HH, eds. Basic Surgery. 4th ed. St. Louis: Quality Medical Publishing, 1993. p 95-121.


دفعات مشاهده: 1278 بار   |   دفعات چاپ: 180 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات در ارولوژی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Research in Urology

Designed & Developed by : Yektaweb