دوره 3، شماره 2 - ( پاییز و زمستان 1398 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 40-33 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه جراحی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، sirhamed2@gmail.com
چکیده:   (364280 مشاهده)
زمینه و هدف: اندازۀ آلت تناسلی در میان برخی از مردان اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل آنان در پی بزرگتر کردن اندازۀ آلت خود هستند. این در حالیست که ویزیت ارولوژیست‌ها برای شکایت از آلت کوچکتر رو به افزایش است. لذا ارائۀ تعریفی از اندازه‌های نرمال پنیس می‌تواند به پزشکان و بیماران ایرانی کمک نماید.
موارد و روش‌ها: مطاالعه حاضر بصورت توصیفی مقطعی در سال ۹۶-۱۳۹۷ در بیمارستان امام سجاد تهران انجام شد. در این مطالعه نمونه گیری بصورت تصادفی ساده از ۵۰۰ سرباز مراجعه کننده به بخش ارولوژی بیمارستان امام سجاد می باشد. جمع آوری داده ها توسط متخصص ارولوژی صورت گرفت. داده ها پس از جمع آوری برای تحلیل وارد نرم افزار spss۲۱ شد.
یافته‌ها: مطالعۀ ما روی سربازان ایرانی از همۀ استان‌ها نشان داد که طول آلت تناسلی در حالت شل ۷/۸۷ سانتی‌متر و در حالت کشیده ۱۲/۲۲سانتی‌متر و محیط آن در میانه پنیس ۸/۴۹ سانتی‌متر است. تفاوت در اندازه پنیس در استان‌های مختلف معنی‌دار نبود و سن و قد سربازان با انداز‌ۀ آلت‌شان ارتباط نداشت.
نتیجه‌گیری: مطالعه ما نشان میدهد که در سربازان ایرانی از نظر اندازه آلت تناسلی در استانهای مختلف و ارتباط آن با قد و وزن شان تفاوت معنی داری وجود ندارد.این آمار شاید به ارولوژیست‌ها در اطمینان دادن به جوانان و بیماران نگران از اندازۀ پنیس کمک کند.
واژه‌های کلیدی: طول آلت تناسلی، سربازان نظامی
متن کامل [PDF 399 kb]   (7066 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اندویورولوژی
دریافت: 1398/7/14 | پذیرش: 1398/10/24 | انتشار: 1399/4/6

فهرست منابع
1. Habous M, Tealab A, Williamson B, Binsaleh S, El Dawy S, Mahmoud S, et al. Erect penile dimensions in a cohort of 778 Middle Eastern men: establishment of a nomogram. The journal of sexual medicine. 2015;12(6):1402-6. [DOI:10.1111/jsm.12894] [PMID]
2. Mehraban D, Salehi M, Zayeri F. Penile size and somatometric parameters among Iranian normal adult men. International journal of impotence research. 2007;19(3):303-9. [DOI:10.1038/sj.ijir.3901532] [PMID]
3. Park S, Chung JM, Kang DI, Ryu DS, Cho WY, Lee SD. The Change of Stretched Penile Length and Anthropometric Data in Korean Children Aged 0-14 Years: Comparative Study of Last 25 Years. Journal of Korean medical science. 2016;31(10):1631-4. [DOI:10.3346/jkms.2016.31.10.1631] [PMID] [PMCID]
4. Mondaini N, Ponchietti R, Gontero P, Muir G, Natali A, Caldarera E, et al. Penile length is normal in most men seeking penile lengthening procedures. International Journal of Impotence Research. 2002;14(4):283-6. [DOI:10.1038/sj.ijir.3900887] [PMID]
5. Tiggemann M, Martins Y, Churchett L. Beyond muscles: Unexplored parts of men's body image. Journal of health psychology. 2008;13(8):1163-72. [DOI:10.1177/1359105308095971] [PMID]
6. Prause N, Park J, Leung S, Miller G. Women's preferences for penis size: a new research method using selection among 3D models. PLoS One. 2015;10(9):e0133079. [DOI:10.1371/journal.pone.0133079] [PMID] [PMCID]
7. Herbenick D, Schick V, Reece M, Sanders SA, Fortenberry JD. The Development and Validation of the Male Genital Self‐Image Scale: Results from a Nationally Representative Probability Sample of Men in the U nited S tates. The journal of sexual medicine. 2013;10(6):1516-25. [DOI:10.1111/jsm.12124] [PMID]
8. Son H, Lee H, Huh J-S, Kim SW, Paick J-S. Stud ies on s elf-e steem of p enile s ize in young Korean m ilitary m en. Asian J Androl. 2003;5:185-9.
9. Jamison PL, Gebhard PH. Penis size increase between flaccid and erect states: an analysis of the Kinsey data. Journal of sex research. 1988;24(1):177-83. [DOI:10.1080/00224498809551408] [PMID]
10. Wessells H, Lue TF, McAninch JW. Penile length in the flaccid and erect states: guidelines for penile augmentation. The Journal of urology. 1996;156(3):995-7. [DOI:10.1016/S0022-5347(01)65682-9]
11. Sengezer M, Öztürk S, DevecI M. Accurate method for determining functional penile length in Turkish young men. Annals of plastic surgery. 2002;48(4):381-5. [DOI:10.1097/00000637-200204000-00008] [PMID]
12. Son H. Normal penile size and self esteem about penile size of the third decade men in Korea. Korean J Urol. 1999;40(8):1037.
13. Schonfeld WA, Beebe GW. Normal growth and variation in the male genitalia from birth to maturity. The Journal of urology. 1942;48(6):759-77. [DOI:10.1016/S0022-5347(17)70767-7]
14. Promodu K, Shanmughadas K, Bhat S, Nair K. Penile length and circumference: an Indian study. International journal of impotence research. 2007;19(6):558-63. [DOI:10.1038/sj.ijir.3901569] [PMID]
15. Khan S, Somani B, Lam W, Donat R. Establishing a reference range for penile length in Caucasian British men: a prospective study of 609 men. BJU international. 2012;109(5):740-4. [DOI:10.1111/j.1464-410X.2011.10338.x] [PMID]
16. Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men. BJU international. 2015;115(6):978-86. [DOI:10.1111/bju.13010] [PMID]
17. Li C-Y, Kayes O, Kell PD, Christopher N, Minhas S, Ralph DJ. Penile suspensory ligament division for penile augmentation: indications and results. European urology. 2006;49(4):729-33. [DOI:10.1016/j.eururo.2006.01.020] [PMID]
18. Aaronson IA. Micropenis: medical and surgical implications. The Journal of urology. 1994;152(1):4-14. [DOI:10.1016/S0022-5347(17)32804-5]
19. Colombo F, Casarico A. Penile enlargement. Current opinion in urology. 2008;18(6):583-8. [DOI:10.1097/MOU.0b013e32830fe427] [PMID]
20. Dillon B, Chama N, Honig S. Penile size and penile enlargement surgery: a review. International journal of impotence research. 2008;20(6):519-29. [DOI:10.1038/ijir.2008.14] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.